Back To Blog
Forest Valuation Solutions
Nov 30 • 7 min read

Simosol’s Metsä ja Puut value estimation report improves the understanding of the value of forest

Forest owners’ access to forest resource information has improved over the years. However, utilizing the information in forest trades or generational change has not been simple. Metsä ja Puut value estimation report provides similar information to an average forest owner as forest investors use to buy or sell forest estate. More detailed forest compartment-specific data has now been added to improve the transparency of the data used in the report. In addition, the report includes interesting carbon figures, as well as a sensitivity analysis of the forest value in relation to wood prices and interest rate.

Suomenkielinen käännös löytyy sivun loppupuolelta. The Finnish translation can be found at the end of the page.

Renewed and versatile report of a professional level

Based on open forest resource information, the Metsä ja Puut service provides all users with professional level information of the financial value of forest. The report has now been developed even more encompassing than before, based on the feedback collected from current users. The additions include information about the forest cover and value by forest compartments, key figures related to the carbon sequestration of the forest, and a sensitivity analysis of the value in relation to wood prices and interest rate. The reports are available in Finnish, Swedish and English.

– Metsä ja Puut service provides professionally calculated results that have traditionally been used mainly by large forestry investors and companies in their decision making. When it comes to forestry investments, the big players have typically been interested in the income value of forest that requires computing capacity and special expertise in order to predict the actual revenue and expense streams of forest in the future. Metsä ja Puut service differs from other available value estimation services by providing the aforementioned results also to small forest owners and everyone who wants to become one, says Miika Malmström, who is responsible for value estimations at Simosol.

We wanted to add more depth with additional, forest compartment-specific data that assist in verifying the accuracy.

– We created a survey for those who had ordered the report at the beginning of the year, and we received requests for developing the content of the report. The most feedback we got concerned the reliability of the forest resource information. Because of this, we wanted to add more depth with additional, forest compartment-specific data that assist in verifying the accuracy. The forest compartment-specific values can also clarify the distribution of land when distributing the estate in case of an inheritance, for example. The key figures related to carbon sequestration were also intriguing, and based on that, more related information was added; how much carbon the forest sequesters, and how much carbon it has accumulated, illustrates Malmström.

In addition, the financial analysis in the report has also been deepened by introducing the sensitivity analysis for the income value in terms of the required rate of return and the pricing.

– If the user has another rate of interest or alternative investment target, or view on the price development of wood, they can examine the possible value of the forest even in these circumstances, explains Malmström.

A service for multiple user groups

Those planning to purchase forest can familiarize themselves with the value of any forest estate, and those planning to sell forest can acquire a deeper understanding of the financial value of their forest.

– The most typical use for our report has been the planned purchase of forest holdings. Many forest owners have additionally wanted an independent estimate of the value of their forest estate. They have simultaneously discovered other facts concerning their properties, such as the felling potential estimates for next years, and the value for the purposes of collaterals for loans. In addition, there have been users who have considered sales, and part of them have needed an estimate of the taxation value of their property due to change of generation, says Malmström.

 It is difficult to define any specific target group for the report.

– Anyone who is interested in forest estates and their values actually belong to the target group of the report. Those people who aren’t actively in contact with their forest properties can also discover new insights in the report, states Malmström.

– The report benefits both small forest owners, realtors, and forestry investors. There’s additional information about the report and included key figures on the new website en.metsajapuut.fi, including frequently asked questions and answers to them (available in Finnish only), concludes Malmström.

Read more about our forest valuation solutions >


Metsä ja Puut -raportti parantaa ymmärrystä metsän arvosta

Metsänomistajien pääsy metsävaratietoon on parantunut vuosien varrella, mutta tiedon hyödyntäminen metsäkaupoissa tai sukupolvenvaihdoksissa ei ole ollut yksinkertaista. Metsä ja Puut -raportista tavallinenkin metsänomistaja saa samoja tietoja, kuin mitä metsäsijoittajat käyttävät metsätilojen ostoon ja myyntiin. Nyt palveluun on lisätty yksityiskohtaisempia kuviokohtaisia tietoja parantamaan raportissa käytetyn tiedon läpinäkyvyyttä, monia kiinnostavia hiililukuja sekä metsän arvon herkkyystarkastelu puun hinnan ja tuottovaatimuksen suhteen.

Uudistunut ja monipuolinen ammattitason raportti

Avoimeen metsävaratietoon perustuva Metsä ja Puut -palvelu antaa kaikille käyttäjilleen ammattilaistason tietoa metsän taloudellisesta arvosta. Raporttia on nyt kehitetty raportin käyttäjiltä saadun palautteen perusteella entistä kattavammaksi. Siihen on lisätty esimerkiksi puusto- ja arvotietoja kuvioittain, metsän hiilensidontaan liittyviä tunnuslukuja ja arvon herkkyystarkastelu puun hinnan ja tuottovaatimuksen suhteen. Raporteista on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

– Metsä ja Puut -palvelu tarjoaa ammattimaisesti laskettuja tietoja, jotka ovat perinteisesti olleet lähinnä isojen metsäsijoittajien ja yritysten käytössä päätöstenteossa. Metsäsijoituksia tehdessään isot toimijat ovat tyypillisesti olleet kiinnostuneita metsän tuottoarvosta, joka vaatii laskentakapasiteettia ja erityisosaamista metsän todellisten tulo- ja kuluvirtojen ennustamiseksi tulevaisuuteen. Poiketen muista markkinoilla saatavilla olevista arvonmäärityspalveluista, Metsä ja Puut -palvelun avulla tämäkin arvonmääritysmenetelmä saadaan suomalaisten pienmetsänomistajien sekä sellaisiksi haluavien saataville, kertoo arvonmäärityksistä Simosolilla vastaava Miika Malmström.

– Teimme tämän vuoden alussa käyttäjäkyselyn raportin tilanneille, ja saimme sieltä kehitystoiveita raportin sisällölle. Kaikista isoin palaute koski metsävaratiedon luotettavuutta. Tämän vuoksi halusimme tuoda lisää syvyyttä kuviokohtaisilla tiedoilla, jolloin tarkkuutta on helpompi tarkistaa. Kuviokohtaiset arvot voivat myös esimerkiksi selkeyttää maanjakoa perinnönjakotilanteessa. Hiilensidontaan liittyvät tunnusluvut herättivät myös kiinnostusta, ja sen perusteella lisättiin tietoa niistäkin; kuinka paljon metsä sitoo hiiltä ja miten paljon siihen on hiiltä varastoituneena, Malmström valottaa.

Myös taloudellista analysointia on raportissa syvennetty tuomalla tuottoarvon herkkyystarkastelu tuottovaatimuksen ja hintojen suhteen.

– Jos käyttäjällä on joku toinen tuottovaatimus tai vaihtoehtoinen sijoituskohde, tai näkemystä puun hintakehityksestä tulevaisuudessa, hän pystyy tarkastelemaan, mikä metsän arvo voisi olla myös näissä tilanteissa, selittää Malmström.

Palvelu monenlaisille käyttäjäryhmille

Metsän ostamista suunnittelevat voivat perehtyä minkä tahansa metsätilan arvoon ja metsän myymistä suunnitteleva voi saada syvemmän ymmärryksen metsänsä taloudellisesta arvosta. 

– Tyypillisin käyttötarkoitus raportillemme on ollut metsätilan ostotilanne. Lisäksi moni metsänomistaja on halunnut riippumattoman arvion metsätilansa arvosta. Raportista on samalla selvinnyt muitakin asioita kyseiseen omaisuuteen liittyen, kuten lähivuosien hakkuumahdollisuudet ja arvo lainanvakuustarkoituksiin. Lisäksi käyttäjissä on ollut myyntiä harkitsevia ja osa on tarvinnut arvion kiinteistön verotusarvosta sukupolvenvaihdosta varten, Malmström kertoo.

Mitään tiettyä kohderyhmää raportille on vaikea määritellä.

– Oikeastaan kaikki metsätiloista ja niiden arvosta kiinnostuneet ovat raportin kohderyhmää. Lisäksi henkilöt, jotka eivät ole aktiivisesti tekemisessä metsäomaisuutensa kanssa voivat saada raportista uusia oivalluksia, Malmström tuumaa. 

– Raportista on hyötyä niin yksittäiselle pienmetsänomistajalle, kiinteistövälittäjälle kuin metsäsijoittajallekin. Raportista ja sen sisältämistä tunnusluvuista voi lukea lisää uudistetuilta websivuilta www.metsäjapuut.fi, johon on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia, Malmström päättää.


Share article

Ask us more or contact us via form below

Miika Malmström

+358 503038066

Back To Blog

Contact us!

Leave your contact details and we will get back to you.