Back To Blog
Precision Forestry
Sep 8 • 3 min read

Metsäalan digitalisoituminen jatkuu: Simosol ja Tapio kehittävät uutta metsätietojärjestelmää

Simosol ja Tapio lähtevät yhdessä rakentamaan uuden sukupolven ammattitason metsätietojärjestelmää. Tavoitteena on vastata erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin ja tuoda metsänhoidon asiantuntemus kattavasti ja helposti jokaisen ulottuville.

Tapion vuodesta 2012 kehittämä TAPIO ForestKIT-palvelu saa uuden suunnan nyt alkavan yhteistyön myötä. Ammattikäyttöön suunniteltu metsätietojärjestelmä TAPIO ForestKIT on laadukkaiden metsä- ja leimikkosuunnitelmien, tila-arvioiden tekemisen, metsätöiden hallinnan sekä metsävaratiedon ylläpitämisen työkalu.

– Lähdemme rakentamaan täysin uudenlaista tuotetta, missä pystymme hyödyntämään alkukesästä julkaistua, monitavoitteista päätöksentekoa tukevaa Etapio-sovellusta. Uudesta palvelusta tulee huomattavasti asiakaslähtöisempi ja toiminnallisuuksiltaan parempi ratkaisu kuin edeltäjistään, sanoo Tapion palvelualueen päällikkö Mikko Lumperoinen.

Kehitysyhteistyö on jo käynnissä ja uuden palvelun ensimmäiset toiminnallisuudet valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa asiakasrekisteri sekä kiinteistöjen ja metsävarojen hallinta. Uusi palvelu on suunnattu muun muassa metsäpalveluyrittäjille, kaupungeille, kunnille ja muille ammattimaisille metsänomistajille.

– Etapion kehittäminen ammattikäyttöön on luonteva jatkumo viime vuonna aloittamallemme yhteistyölle. Haluamme auttaa metsäalan ammattilaisia ja tarjota helppokäyttöisiä, mutta myös monipuolisia mahdollisuuksia metsänkäytön suunnitteluun eri sidosryhmien tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Tuote antaa välineitä myös eri tahojen osallistamiseen, jolloin esimerkiksi kaupungit voivat tehdä päätöksiä helposti ymmärrettävien suunnitteluskenaarioiden perusteella, Simosol Oy:n Antti Mäkinen kertoo.

– Pitkään jatkunut yhteistyömme Tapion kanssa vakuuttaa minut siitä, että kun yhdistetään alansa parhaat osaajat Suomessa ja jatkuva tuotekehitys, jossa huomioidaan käyttäjiltä saatu palaute, niin sovelluksesta tulee paras mahdollinen käyttäjilleen, hän jatkaa.

Tapio ja Simosol ovat kehittäneet Etapio-palvelua viime vuodesta lähtien. Nyt alkavan uuden yhteistyön lisäksi Tapiolla tulee olemaan myös toinen tekninen ratkaisu myöhemmin syksyllä. Tämä takaa sen, että palvelu nykyisille ForestKIT-asiakkaille on kokonaisuudessaan entistä laajempaa ja monipuolisempaa. Nykyinen kehitysyhteistyö IT-yritys Bitcompin kanssa TAPIO ForestKIT-palvelun osalta päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Lisätietoja:

Simosol Oy: Simosol on johtava luonnonvarojen kestävään käyttöön ja optimointiin liittyvien ratkaisujen tarjoaja. Simosol toimittaa metsätalouden tietojärjestelmiä ja analytiikkapalveluita metsäsektorin toimijoille sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen järjestelmät toimivat laskentamoottorina Suomen kaikille metsähehtaareille.

Tapio: Tapio on metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija, joka tarjoaa luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntijapalveluita, tehokkaita ratkaisuja sekä työvälineitä metsien kestävään hyödyntämiseen. Tiedon tuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä Tapion vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön jalkautuvat suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaiden ja muiden sidosryhmien toiminnan myötä.

Yhteystiedot:

Simosol Oy, Antti Mäkinen, teknologiajohtaja, antti.makinen@simosol.fi,

+358 40 583 6162 www.simosol.fi

Tapio, Mikko Lumperoinen, palvelualueen päällikkö, mikko.lumperoinen@tapio.fi,

+358 50 358 6020 www.tapio.fi


Share article

Ask us more or contact us via form below

Antti Mäkinen

+358 405836162

Back To Blog

Contact us!

Leave your contact details and we will get back to you.